Logo borger Onderwijs Adviesgroep

zicht op wat mij drijft

blog van Borgeronderwijsadvies: beweging, verandering
Regeldrukagenda

Edwin Borger op 18-12-14

Beste Reinier.

Het pak van Sinterklaas hangt weer op de schoolzolder, de mottige kunstkerstboom in de hal wordt morgen afgetuigd en dan gaat het onderwijs twee weken plat. Nou, dat hebben we ook wel echt heel, heel erg hard nodig. De kinderen zijn druk, de juf is op en de meester moet een weekje op skivakantie. Even opladen. Ik vroeg de stratenmaker die vanochtend in de regen voor mijn huis aan het werk was wat hij in de vakantie ging doen. Werken, was zijn antwoord.

Terwijl het onderwijsveld aan het oliebollenreces begint, maken Jet en Sander zich druk met niks: de regeldrukagenda. Kom er maar eens op. Een interessante exercitie van onze onderwijsgoeroes, die regeldrukagenda. Eerst gooien ze het onderiwjs jaren lang dood met regels die druk op schijnen te leveren. En nu mag het onderwijs blij zijn dat de regels waar niemand ooit om gevraagd heeft, door degene die ze bedacht hebben worden afgeschaft. Het onderwijsbeleid van de laatste honderd jaar in een notendop. Niemand vraagt er om, het word je verteld.

Maar, indachtig de kerstgedachte; fijn, de regeldrukagenda.

"Minister Jet Bussemaker van onderwijs wil het leven van docenten en schoolleiders makkelijker maken. Ze gaat overbodige regels afschaffen en neemt maatregelen om de bureaucratie in het onderwijs tegen te gaan."

Daar kan toch niemand zich druk om maken? Een nieuwe regel om andere regels af te schaffen. En weer wordt het mij niet gevraagd. Heb ik net door hoe het werkt, hoeft het niet meer.

Jet gaat verder, de vinger wijst ook naar het veld.

"Maar 'Den Haag' is niet als enige verantwoordelijk voor de onderwijsbureaucratie. In het plan van aanpak wordt ook gewezen naar het onderwijs zelf. Veel schoolteams zouden efficiënter kunnen vergaderen en ze zouden ook duidelijker keuzes moeten maken in wat ze wel en niet doen als het gaat om spectaculaire sinterklaasvieringen, bijzondere schoolreisjes en sportdagen."

Een diepe zucht is op zijn plaats. Nog even en we schaffen de CITO-toetsen af en gaan allemaal Fins praten. Gelukkig zal ook de regeldrukagenda niet zorgen voor een opgeruimde geest. Jet sluit toch nog ietwat ondeugend af.

"Op hun beurt beloven Bussemaker en Dekker dat zij in het vervolg eerder bij het onderwijsveld zullen aankloppen voor advies als zij toch nieuwe wetten en regels willen invoeren."

Gelukkig, er verandert dus echt niets. Tijd voor een lekkere drukke agenda!

Jij nog druk aan het regelen?

Groet,

Edwin