Logo borger Onderwijs Adviesgroep

zicht op wat mij drijft

blog van Borgeronderwijsadvies: beweging, verandering
LAND OF CONFUSION

Edwin Borger op 17-08-14

Beste Edwin,

Een gevoel van melancholie mag je inderdaad hebben bij een bejaard echtpaar op de fiets, de knijpers op de broekspijpen dragend. Dat je na jouw ontmoeting met hen met drie gebroken eieren huiswaarts keerde, heb jij voor lief genomen. Wellicht met het gevoel van: ‘Ze weten niet beter’.  Zo heb ik eerlijk gezegd ook gelezen in het plan van aanpak passend onderwijs 2014-2020. Bekende quotes heb ik voorbij zien komen naast de door jou al genoemde. Passend onderwijs begint in de klas. Goede aansluiting tussen PO en VO. Afstemming van onderwijs en de omgeving, zodat er geen kind meer tussen wal en schip geraakt. Continuïteit in de ondersteuning. Goede docenten voor de klas.

Bladiebladiebladiebla…

Geen knijper op de broekspijpen dit keer, maar een speciaal hiervoor ingericht Reviewteam… ja… een reviewteam, dat ‘de vinger aan de pols gaat houden’… Een plan van aanpak voor de periode 2014-2020. Een melancholisch déjà vu bekruipt me met het gevoel van: ‘Ze weten niet beter’.
Nu kunnen wij op twee manieren passend onderwijs 2014-2020 instappen. Meestribbelend de nieuwe wetgeving volgen die jij en ik toch al bezigden of eens vanaf de andere kant het veld bezien. Mijn voornemen is om dit schooljaar niet de broekspijpen dicht te knijpen of vingers aan polsen te houden, maar om verwarring te zaaien.
Steve Kolowich schreef er mooi over: Confuse Students to Help Them Learn. Hij stelt dat veel studenten het allemaal al denken te weten, niet genoeg aandacht hebben daardoor, dus ook niet herkennen wat het aangebodene verschilt van wat ze al dachten en dus niet leren. En daardoor zichzelf versterken in de gedachten die ze zelf al hadden. Verwarring is echter een stevige kracht die impasses doorbreekt wanneer studenten leren en meehelpt tot een goede nuancering bij het begrijpen van de wereld.
Ik stel voor om zo ook te kijken naar ons onderwijs als geheel. Naar passend onderwijs. Zaai verwarring en leer. Ik roep je op om met me mee te doen. Stel de vragen die verwondering oproepen. Kies een onverwachte richting. Neem stelling en ga het gesprek aan. Zet anderen en jezelf in de actieve modus. Leer. Doe je mee?

En het plan van aanpak passend onderwijs 2014-2020 dan? Zie dat maar als het door Genesis bezongen Land of Confusion:

This is the world we live in
And these are the hands we're given
Use them and let's start trying
To make it a place worth living in.

Groet,

Reinier