Logo borger Onderwijs Adviesgroep

zicht op wat mij drijft

blog van Borgeronderwijsadvies: beweging, verandering
Politiek, handen af van ons onderwijs!

Edwin Borger op 07-11-14

Beste Reinier.

Het wordt mij steeds duidelijker dat de onrust in het onderwijs voortkomt uit politiek onvermogen, politiek onbenul. En uit botte onwil om de politieke tengels nu eens van ons onderwijs af te houden.

Ik las laatst een mooi boek waarin werd gesteld dat voortschrijdend inzicht in de politiek gewoon liegen is.Nu zou jij je kunnen afvragen waar deze scherpe randjes vandaan komen op de vroege ochtend.

Nou, lees DIT maar eens als je het druk hebt op jouw school.

De PVDA heeft het extra rondje rennen met gym nog niet verstouwd of de volgende proefballon gaat alweer de lucht in:

"Een schoolbezoek van de onderwijsinspecteur begint nu vaak nog met het eindeloos doornemen van mappen vol toetsresultaten", stelt Ypma. "Dat werkt ‘teaching to the test’ in de hand, terwijl een leraar juist bezig moet zijn om het maximale uit iedere leerling te halen."

Nu weet ik niet precies wanneer zij zelf voor het laatst bij een inspectiebezoek aanwezig is geweest en wanneer ze gaat snappen dat de politiek daar niet over gaat. De inspectie en de leerkrachten hebben de politiek niet nodig om samen aan tafel te gaan zitten. Om samen te gaan bedenken hoe een zinvol en betekenisvol toezicht er nu uit zou kunnen gaan zien.

Naast het feit dat de politiek zich bemoeit met zaken waar ze geen verstand van heeft, heeft Loes ook niet echt op zitten letten toen Passend Onderwijs werd ingevoerd.

'De focus op de resultaten van de leerlingen heeft bovendien het bijeffect dat scholen moeilijk lerende kinderen weigeren, stelt zij. Ze wil daarom dat scholen een bonus krijgen als zij deze kinderen op school aannemen'

Van de oprotpremie naar de aannamebonus, ik snap nu dat haar voorstellen kunnen rekenen op de sympathie van de VVD.

Het zal wel komen door de wind die door de bomen en mijn hoofd waait, maar ik reken op een stormachtig blogseizoen. 

Jij nog wat te blazen?

Groet,

Edwin