Logo borger Onderwijs Adviesgroep

zicht op wat mij drijft

blog van Borgeronderwijsadvies: beweging, verandering
ChAOs-PO

Edwin Borger op 30-08-14

Beste Edwin,

Zaai verwarring en leer.

Ik had het er vorige week over en zie het ook terug in het Onderhandelaarsakkoord CAO-PO, waarin de ondertekenaars van de werkgevers- en werknemersbonden overeenstemming bereikten, nee: beoogd hebben een evenwichtig pakket samen te stellen over hetgeen ze verder willen praten.

Snap jij het nog?

De heren en mevrouwen onderhandelaars hebben ons er steeds van overtuigd dat er een heel andere cao op komst was dan we gewend waren. Ik kan me de inzetbrief van de PO Raad daarbij nog goed voor de geest halen. Die flink ingedikte cao zou worden:
Een cao die zich concentreert op de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.
Een cao die ruimte laat om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen
Een cao die werkgever en werknemer de ruimte laat om die afspraken te maken die nodig zijn voor een professionele werkomgeving en professionele ruimte
Een cao die flexibiliteit mogelijk maakt, voor werknemers maar zeker ook voor werkgevers
Een cao die stimuleert en helpt inactiviteit te voorkomen en de kosten van inactiviteit beheersbaar maakt.
En daar zou vaart mee worden gemaakt. Na het toezenden in 2013 van een aantal errata bij de nog oude cao werd het immers hoog tijd voor een schrijven dat past bij de tijdgeest.
Inmiddels zijn we een paar mislukte en eenzijdig afgeblazen overleggen verder. Hebben we voor de bühne deelgenomen aan een aantal veldraadplegingen waaraan een adviesbureau lekker verdiend heeft. En is de belofte om nog vóór de zomervakantie met een nieuwe cao te komen niet gelukt na bijna een vol jaar onderhandelen. Ja, een onderhandelaarsakkoord is er gekomen en zie jij het ook al gebeuren? Nieuwe achterbanraadplegingen schieten als paddenstoelen de grond uit. Ben benieuwd of we het nieuwe personeelsboekje nog tegemoet kunnen zien, voordat de looptijd ervan verstreken is. We hebben immers maar tot de komende zomer.

Als je het Onderhandelaarsakkoord doorneemt kom je in ieder geval wel een paar interessante stukjes tegen. Goed, het is doorspekt van de voorzichtigheden en open opties om zo maar de partijen aan tafel te houden, maar interessant is het. De paragraaf rond professionalisering, waarbij we de basisbekwaamheden en vakbekwaamheden van leerkrachten vorm gaan geven is een mooie. Net als het organiseren van duurzame inzetbaarheid. Het creëren van bapo-light, ik kan er voorlopig mee uit de voeten, alhoewel van mij de regeling helemaal omgezet mocht worden naar een nieuw model.
Dat nieuwe model zet wat mij betreft gewoon de werkgever en de werknemer om tafel om ze samen te laten bespreken hoe de 1659 uur verantwoord wordt. Geen 930-uur-norm dus voor lesgevende taken, maar afspraken wat je doet binnen de uren van je contract, wanneer je die uitvoert en hoe je daarover het gesprek hebt met elkaar. Inclusief vakbekwaamheid, werkdruk en faciliteiten. Een overlegmodel op medewerkersniveau dus. Vergelijk het maar met de toelaatbaarheidsverklaring in passend onderwijs. Zijn de ouders van een kind, de school waarop het zit en een beoogde toekomstige school het eens… dan wordt de TLV verstrekt. In dit geval… zijn werkgever en werknemer het eens… dan kan daarover een verklaring worden opgesteld en tijdens ambitiegesprekken wordt dan bekeken hoe de afspraken lopen. Te simpel? Vast wel, maar ik ben er van overtuigd dat hiermee geen verdringing van de werkgelegenheid plaatsvindt zoals nu diverse keren als angst wordt uitgesproken in het Onderhandelaarsakkoord.

Benieuwd of de mensen die het echt snappen snel een beetje uit de ChAOs komen…

Ben jij nog een beetje in verwarring?

Groet,

Reinier