Logo borger Onderwijs Adviesgroep

zicht op de professional

teambegeleiding & coaching

Ik heb mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden, adviseren en coachen van teams, directeuren en intern begeleiders als het gaat over eigenaarschap. Eigenaarschap gaat over willen.Van moeten naar willen. Nu het duidelijk is wat de scholen, de besturen, moeten, wordt het ook tijd dat de professionals die voor de groep staan gaan aangeven wat zij binnen deze koers willen, kunnen en nodig hebben. Of dat gaat over passend onderwijs, opbrengst gericht werken of klassenmanagement.


Ervaring
 • Imago-profileringstrajecten:
  Brede wijkschool Nijmegen, RK basisschool-Amersfoort, RK basisschool-Hoofdorp, Openbare basisschool-Hoofddorp, Christelijke basisschool-Hoofddorp, Christelijke buurtschool-Hoofddorp, PC-school-Kudelstaart, Brede school-Haarlem, Daltonschool-Nieuw-Vennep.
 • Brede school trajecten:
  Legmeer-Uithoorn, Thamerdal-Uithoorn.
 • Passend Onderwijs trajecten:
  Scholenplein Overbos-Noord-Hoofddorp. Directeuren en intern begeleiders SKOH-Hoofddorp, Quercus, de Basis.
 • Bestuursprofileringstraject:
  SOPOH-Hoofddorp.