Logo borger Onderwijs Adviesgroep

zicht op wat mij drijft

blog van Borgeronderwijsadvies: beweging, verandering
Hoofdluiscontrole

Edwin Borger op 20-05-15

Beste Reinier.

De grap werkt op iedere school waar ik als tijdelijk schoolleider werk(te). Tijdens de hoofdluiscontrole vraagt er altijd wel een luizenpluismoeder of zij mij ook even moet controleren. Waarop het kind onder haar handen in lachen uitbarst. Wellicht omdat ik al geruime tijd zonder hoofdbedekking door het leven ga; ik ben kaal. Zoals jij helaas al sinds de PABO in de negentiger jaren van de vorige eeuw weet. Toen was ik ook al kaal, maar probeerde ik dat met de inzet van gel nog te maskeren.

De laatste tijd kriebelt het echter toch flink op mijn hoofd. Krabben heeft dan geen enkele zin. Nadenken bevordert gekriebel en de luizenmoeders zijn niet bereikbaar voor controle. Zou ik dan toch hoofdluis hebben? Neen.

Wat als ons onderwijs zo slecht nog niet is?

Wat als we het gewoon heel goed doen met zijn allen. En is het doemdenken over dat het allemaal zo slecht is onzin. 

Gelukkig bracht BBC news uitkomst.

"The biggest ever global school rankings have been published, with Asian countries in the top five places and African countries at the bottom."

We staan gewoon negende! De jeuk stopte automatisch. 

Doemdenken over onderwijs? Ongeveer hetzelfde als hoofdluiscontrole op mijn hoofd.

Je zoekt dingen die er niet zijn.

Groet,

Edwin

 Volgende blog: Eikels rapen

Vorige blog: Van Streng naar String